Några fakta om kontraktstillverkning

Kontraktstillverkning låter företag, som kanske inte har de egna resurserna eller pengar att investera i tunga maskiner, samarbeta med andra företag för att fylla kontrakten och göra jobbet. Låt oss ta en närmare titt på olika typer av kontraktstillverkning och några exempel på hur det fungerar!

Vad är egentligen kontraktstillverkning?

Kontraktstillverkning är när ett företag ingår avtal med ett annat företag om att producera komponenter eller produkter under en viss tidsram. Det är outsourcing på tillverkningsnivå, och liksom outsourcing av anställda låter det företaget konkurrera inom områden som tidigare varit otillgängliga. Det är ett affärsavtal där ett företag betalar ett annat företag för att tillhandahålla de nödvändiga komponenterna för att montera färdiga varor, eller till och med tillverka produkten i sin helhet. Kontrakttillverkaren är tredjepartsleverantörer och de flesta arbetar bara som underleverantörer eller säljer sina produkter till andra företag.

Private Label Manufacturing

Denna typ av kontraktstillverkning är när entreprenören levererar en färdig produkt, som specificerats av företaget som anlitat dem. Den produkten levereras till ett lager eller direkt till butiken. Ibland är dessa föremål resultatet av flera komponenter. I så fall kommer komponenterna att monteras före leverans. Detta är en idealisk relation för företag som har en tydlig produktvision men som vill lägga ut hela produktionen på entreprenad.

Individuell komponenttillverkning

Här ansvarar kontraktstillverkaren endast för att tillverka en komponent som ska bli en del av en större och mer komplicerad slutprodukt. De är endast ansvariga för tillverkningen av denna komponent, en av många komponenter som designades under produktutvecklingsprocessen.

Andra kontrakterade företag måste montera den komponenten till den färdiga produkten. Detta är en lösning för företag som har vissa interna tillverkningsmöjligheter, men som inte kan producera alla komponenter som behövs för deras slutprodukt.

Arbets- eller tjänsteunderleverantörer

I detta är kontraktstillverkaren bara inblandad i en del av den större processen och agerar mer som en underleverantör i förhållande till en totalentreprenör. De anlitas av en totalentreprenör som behöver deras specialiserade tjänster. Detta används vid tillverkning av mycket komplexa produkter och kontraktstillverkare kan hjälpa till genom att erbjuda lägre kostnader och snabbare produktionscykler.

End-to-end-tillverkning

Precis som vid tillverkning av egna märken är produkten eller komponenten helt outsourcad. Men i det här fallet är kontraktstillverkaren mer involverad i produktdesignen och ger feedback till produktchefen. Därför är det företag som kontrakterar tillverkaren inte ensamt ansvarigt för specifikationer och kontraktstillverkaren tar på sig mycket av produktdesignarbetet. Detta är idealiskt för företag som snabbt vill göra något, snabbt och billigt men med kvalitet.

Kontraktstillverkning inom olika områden

Kontraktstillverkning finns inom olika industrier och branscher. Vanligast är antagligen kontraktstillverkning inom tillverkningsindustrin. Andra branscher som har mycket kontraktstillverkning är inom läkemedelsindustrin samt marknadsföringsindustrin. I den sistnämnda industrin kan hela marknadsföringen läggas ut på underliggande kontraktstillverkare som exempelvis gör olika kampanjer. Det kanske man inte tänker på, men det är också ett exempel på kontraktstillverkning. Ett annat namn för kontraktstillverkning är legotillverkning. Oavsett namn är detta en naturlig del av all form av tillverkning, oavsett varor eller tjänster, och är här för att stanna.